ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

Aktualności

FTD
2017-04-19

Jak rozwiązywać problemy stare i noweSEKCJA

Szkolenie kierowców, limity i warunki dostępu do zezwoleń oraz prace Komisji Europejskiej nad uregulowaniami dotyczącymi kwestii socjalnych w transporcie drogowym stanowiły trzon dyskusji podczas kolejnego Forum Transportu Drogowego, które odbyło się 19 kwietnia 2017 r. w siedzibie Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

 

– Cieszy nas fakt, że szkoły znów mogą kształcić młodych ludzi w zawodzie kierowca-mechanik. Niestety nie mamy powodów o pełnego zadowolenia, bowiem ciągle nie możemy uzyskać możliwości uczenia na prawo jazdy kat. C oraz C+E. Jednak na tym poziomie potrzebne jest wsparcie i osobiste zaangażowanie ministra infrastruktury i budownictwa – powiedział prezes ZMPD Jan Buczek, podkreślając przy tym zaangażowanie OZPTD w walce o przywrócenie tego zawodu do szkół. Prezes OZPTD Piotr  Litwiński zwrócił uwagę na fakt, że szkolenie na prawo jazdy kat. B nie jest dla młodych ludzi specjalną zachętą do podejmowania nauki w klasach o profilu kierowca-mechanik. – Kategorię B każdy sobie zrobi na swój koszt. Z prawem jazdy kat. C jest inaczej. Zdany egzamin powoduje, że ma się już zawód w ręku – powiedział Piotr Litwiński. – Pierwszy krok został zrobiony, lecz naszym celem jest doprowadzenie do tego, by w szkołach branżowych I stopnia młodzi ludzie mogli uzyskać prawo jazdy kat. C – powiedział z kolei Euzebiusz Gawrysiuk. Podobnego zdania był Sławomir Jeneralski, który przypomniał działania ZMPD mające na celu przywrócenie szkolenia zawodowych kierowców w szkołach i inicjatywy Zrzeszenia na rozwiązanie problemów związanych z tą kwestią. – Przewoźnicy nie będą się angażować w działania dotyczące zdobywania jedynie prawa jazdy kat. B – powiedział Jeneralski, zwracając się do obecnego na Forum wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita.
Andrzej Szabłowski podkreślił natomiast szkoleniowy potencjał, jaki tkwi w Powiatowych Urzędach Pracy. – Od lat zabiegaliśmy o to, by to one uczyły przyszłych kierowców, ale ciągle waliliśmy głową w mur. Wreszcie widać pozytywną zmianę – od marca ostrołęcki PUP szkoli 51 dorosłych. Oby to była trwała tendencja – powiedział Szabłowski. Mając na uwadze ogromny deficyt kierowców, Piotr Litwiński wskazał na kolejne zagrożenie, związane z zapowiadaną od dłuższego czasu likwidacją obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy. – To będzie dla naszych firm prawdziwa katastrofa, bo wtedy wyjadą od nas do Niemiec, Włoch czy Austrii – powiedział prezes OZPTD.
– Idziemy co prawda powoli, ale w dobrym kierunku – podsumował tę część dyskusji minister Szmit. – Chcemy, by transport miał jak najlepsze warunki do funkcjonowania, dlatego cieszę się, że nasze decyzje i działania spotykają się z akceptacją środowiska. Powoli przekonujemy MEN do naszych racji – powiedział minister.
Uczestnicy Forum w drugiej jego części przedstawili swoje zastrzeżenia dotyczące systemu określania limitów i warunków dostępu do zezwoleń, a także funkcjonowania Biura ds. Transportu Międzynarodowego. Sławomir Kostjan poruszył kwestię jawności przydzielania zezwoleń poza posiedzeniami zajmującej się tą kwestią komisji społecznej. Zgłosił także wniosek o zmianę jej członków, argumentując to nieodpowiednim zaangażowaniem się niektórych osób w powierzone im zadania. Jan Buczek przypomniał, że komisja jest tylko ciałem doradczym, a wszelką odpowiedzialność ponoszą urzędnicy. – Tymczasem przewoźnicy całą złość za przydział zezwoleń kierują na naszych kolegów. Najwyższy już czas postawić sprawy z głowy na nogi – powiedział prezes Buczek. Minister Szmit zapewnił, że resort jest gotowy do zmian i otwarty na propozycje. – Inicjatywa leży po państwa stronie. Chcielibyśmy, by była to wspólna decyzja całego środowiska – powiedział minister.
Przewoźnicy krytykowali zbyt długi czas oczekiwania w urzędach wojewódzkich na otrzymanie pozwolenia na pracę dla obcokrajowca. – Od złożenia wniosku do otrzymania dokumentu mija czasem 4-5 miesięcy, bo brakuje ludzi – powiedział zirytowany Tomasz Rejek. – Na tego typu papiery powinniśmy czekać dzień, góra dwa. To skandal, że przez brak jednego dokumentu formatu A4 dla mojego kierowcy nie pracuje zestaw za pół miliona zł, a ja muszę jeszcze płacić OC i podatek od środków transportu – powiedział Artur Kamiński. Przewoźnicy (m.in. Andrzej Olechnicki) domagali się także zaostrzenia warunków dostępu do zawodu, poważnego zainteresowania się działalnością przedsiębiorców dysponujących samochodami o ładowności do 3,5 tony, a także kontroli baz transportowych. Dyrektor Biura ds. Transportu Międzynarodowego Olga Tworek poinformowała, że czas rozpatrywania wniosków – licencji, wypisów i świadectw kierowców – skrócił się do kilku dni, natomiast wszystkie budzące wątpliwości kwestie związane z bazami są sprawdzane. Odnosząc się do kwestii zezwoleń powiedziała, że ujawnienie takiej informacji może się odbyć po uzyskaniu opinii prawnej co do ewentualnej możliwości naruszenia dóbr danego przedsiębiorcy. Zapewniła jednocześnie, że do 31 maja 2017 r. zostanie uruchomiony, długo oczekiwany przez przewoźników, elektroniczny system kontroli zezwoleń.
Spora część dyskusji poświęcona była nieuczciwym przedsiębiorcom zajmującym się działalnością spedycyjną. Przedsiębiorcy (m.in. Robert Stępień i Władysław Żero) narzekali na firmy-krzaki, które jak szybko powstają, tak szybko znikają z rynku, pozostawiając po sobie niezapłacone faktury. – Stworzyliśmy regulacje prawne porządkujące ich działalność, ale ponoć ITD nie ma legitymacji do tego, by prowadzić kontrole w tego typu podmiotach – powiedział Jan Buczek. – Dlatego zwracamy się do ministerstwa z prośbą, by ustawowe zapisy  były respektowane. Nie może być tak, że narzuca się nam często niezgodne z przepisami warunki wykonania transportu, my bierzemy na siebie pełne ryzyko, a potem nie otrzymujemy za to zapłaty – dodał prezes ZMPD.  Zwrócił on także uwagę na rosnący problem tzw. firm ryczałtowych. – Nadszedł czas, by ograniczyć możliwość wykonywania transportu w oparciu o tę formę rozliczania się. Tego typu przedsiębiorcy stanowią nieuczciwą konkurencję – powiedział prezes ZMPD. Po wysłuchaniu krytycznych uwag, minister Szmit zapowiedział przyjrzenie się możliwościom zwiększenia nadzoru nad pośrednikami i spedytorami. Przedstawiciel ITD podkreślił natomiast, że problemy przewoźników z firmami spedycyjnymi w dużej mierze dotyczą rozliczeń finansowych, na co Inspekcja nie ma wpływu. Inną kwestią jest dostęp do rynku transportowego dla tych podmiotów - powinny mieć licencję transportową wydaną przez starostę i to on powinien taką firmę skontrolować.
W trzeciej części spotkania Piotr Szymański, przedstawiciel ZMPD w Brukseli, szczegółowo przedstawił prace Komisji Europejskiej nad  zmianami w funkcjonowaniu rynku przewozów międzynarodowych w UE, zawarte w tzw. pakiecie mobilności, który co prawda oficjalnie zostanie zaprezentowany dopiero 31 maja, lecz już udało się poznać niektóre jego założenia. Piotr Szymański podkreślił jednak, że do ostatecznych zapisów droga jeszcze daleka, natomiast już teraz jest niemal pewne, że odrzucenie pakietu przez Polskę pogorszy sytuację rodzimych przewoźników. –  Z jednej strony nasze twarde stanowisko miało ogromny wpływ na zmianę myślenia w Komisji Europejskiej, z drugiej zaś warto się zastanowić, czy jesteśmy  jako branża gotowi do wyrażenia zgody na niektóre przynajmniej rozwiązania, bo w innym przypadku zostaniemy na marginesie dalszych negocjacji. Na pewno lepiej już było i tego wszyscy mamy świadomość – powiedział Jan Buczek.
– Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń płynących z KE dla polskich przedsiębiorców. Dlatego mocno współpracujemy ze środowiskiem przewoźników, by przygotowywane uregulowania nie zaburzały konkurencyjności rynku – powiedział minister Szmit. – Wydaje się, że aktualna propozycja w znaczący sposób różni się na naszą korzyść od tych sprzed kilkunastu miesięcy – przyznał minister.
Joanna Rutkowska z TLP zwróciła uwagę na różne warianty rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską, dlatego też jej zdaniem warto poczekać do 31 maja na oficjalne propozycje KE i wtedy zaprezentować szczegółową opinię polskich przewoźników. Szymański i Joanna Popiołek z Departamentu Transportu ZMPD zauważyli jednak, że czekanie działa na niekorzyść polskich przewoźników, bowiem zarówno związki zawodowe, jak i inne kraje od razu przystąpią do ofensywy.
W części poświęconej tzw. sprawom różnym Aleksander Reisch zgłosił propozycję, by - korzystając z nowelizowanej właśnie ustawy o kierujących - rekomendować w programie kursów dla kierowców jazdę na ciągnikach siodłowych. To o tyle ważne, że w większości ośrodków szkolenia są jedynie samochody ciężarowe, natomiast w firmach transportowych dominują właśnie ciągniki. Efekt jest taki, że pracownika trafiającego do przedsiębiorstwa transportowego po zakończonym szkoleniu trzeba uczyć niemal od początku. Sławomir Jeneralski przypomniał w tym miejscu robocze rozmowy Jana Buczka z ministrem Szmitem i obecnym również na Forum dyrektorem Departamentu Transportu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Bogdanem Oleksiakiem dotyczące wydłużenia ponad rok okresu oddzielającego zakończenie szkolenia od egzaminu na prawo jazdy kat. C.
Niejako odpowiadając na kwestię poruszoną przez Aleksandra Reischa, Tomasz Rejek zwrócił uwagę, że szkolenie na ciągniku siodłowym z naczepą jest problematyczne ze względu na obowiązujące przepisy. Egzaminatorzy nie mają żadnej praktyki na tego typu zestawach, a place manewrowe nie są do tego przystosowane. Poruszył także problem obowiązkowych szkoleń okresowych, które tak naprawdę są fikcją. - Nikt nie jest nimi zainteresowany. To jedna wielka patologia, bo zamiast solidnych 5-dniowych szkoleń jest wypisywanie zaświadczeń lub e-learningowe klikanie – powiedział.
Andrzej Olechnicki zaproponował zwrócenie się do ministerstwa z propozycją ulg dla tych przedsiębiorstw, w których realizowane są praktyki przyszłych kierowców. Wywołał także temat 100-procentowego zwrotu akcyzy za paliwo tym przewoźnikom, którzy posiadają duże areały ziemskie. To powoduje, że są oni zdecydowanie bardziej konkurencyjni na rynku. Kolejnym tematem poruszonym przez Andrzeja Olechnickiego był wykup terenów, na których znajdują się bazy. – Nie do przyjęcia jest to, byśmy musieli, użytkując te tereny przez wiele lat, wykupywać je po cenach komercyjnych. Konieczne są rabaty, np. jeden procent za każdy rok użytkowania terenu. Dziś gminy podwyższają opłaty za dzierżawę siedmiokrotnie, dla wielu nie do przeskoczenia – powiedział Olechnicki.

 

Opr. ZMPD/DWSK/PG

     
Filtr info.

Najnowsze
Najstarsze
Kategorie

Pokaż
Tagi abc..Ceny ON

Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85       Tydzień 16/2019 r.       Niemcy EUR 1,264       Francja EUR 1,494       Hiszpania EUR 1,252      WB GBP 1,310     Rosja RUB 46,85      


Waluty

THB  0,1193     USD  3,8118     AUD  2,7122     HKD  0,4859     CAD  2,8519     NZD  2,5400     SGD  2,8091     EUR  4,2886     HUF  1,3369     CHF  3,7427     GBP  4,9522     UAH  0,1428     JPY  3,4077     CZK  0,1667     DKK  0,5744     ISK  3,1627     NOK  0,4474     SEK  0,4083     HRK  0,5777     RON  0,9012     BGN  2,1927     TRY  0,6535     ILS  1,0607     CLP  0,5737     PHP  0,0732     MXN  0,2018     ZAR  0,2683     BRL  0,9686     MYR  0,9234     RUB  0,0598     IDR  2,7082     INR  5,4653     KRW  0,3336     CNY  0,5674     XDR  5,2883     THB  0,1193     USD  3,8118     AUD  2,7122     HKD  0,4859     CAD  2,8519     NZD  2,5400     SGD  2,8091     EUR  4,2886     HUF  1,3369     CHF  3,7427     GBP  4,9522     UAH  0,1428     JPY  3,4077     CZK  0,1667     DKK  0,5744     ISK  3,1627     NOK  0,4474     SEK  0,4083     HRK  0,5777     RON  0,9012     BGN  2,1927     TRY  0,6535     ILS  1,0607     CLP  0,5737     PHP  0,0732     MXN  0,2018     ZAR  0,2683     BRL  0,9686     MYR  0,9234     RUB  0,0598     IDR  2,7082     INR  5,4653     KRW  0,3336     CNY  0,5674     XDR  5,2883     THB  0,1193     USD  3,8118     AUD  2,7122     HKD  0,4859     CAD  2,8519     NZD  2,5400     SGD  2,8091     EUR  4,2886     HUF  1,3369     CHF  3,7427     GBP  4,9522     UAH  0,1428     JPY  3,4077     CZK  0,1667     DKK  0,5744     ISK  3,1627     NOK  0,4474     SEK  0,4083     HRK  0,5777     RON  0,9012     BGN  2,1927     TRY  0,6535     ILS  1,0607     CLP  0,5737     PHP  0,0732     MXN  0,2018     ZAR  0,2683     BRL  0,9686     MYR  0,9234     RUB  0,0598     IDR  2,7082     INR  5,4653     KRW  0,3336     CNY  0,5674     XDR  5,2883     THB  0,1193     USD  3,8118     AUD  2,7122     HKD  0,4859     CAD  2,8519     NZD  2,5400     SGD  2,8091     EUR  4,2886     HUF  1,3369     CHF  3,7427     GBP  4,9522     UAH  0,1428     JPY  3,4077     CZK  0,1667     DKK  0,5744     ISK  3,1627     NOK  0,4474     SEK  0,4083     HRK  0,5777     RON  0,9012     BGN  2,1927     TRY  0,6535     ILS  1,0607     CLP  0,5737     PHP  0,0732     MXN  0,2018     ZAR  0,2683     BRL  0,9686     MYR  0,9234     RUB  0,0598     IDR  2,7082     INR  5,4653     KRW  0,3336     CNY  0,5674     XDR  5,2883     THB  0,1193     USD  3,8118     AUD  2,7122     HKD  0,4859     CAD  2,8519     NZD  2,5400     SGD  2,8091     EUR  4,2886     HUF  1,3369     CHF  3,7427     GBP  4,9522     UAH  0,1428     JPY  3,4077     CZK  0,1667     DKK  0,5744     ISK  3,1627     NOK  0,4474     SEK  0,4083     HRK  0,5777     RON  0,9012     BGN  2,1927     TRY  0,6535     ILS  1,0607     CLP  0,5737     PHP  0,0732     MXN  0,2018     ZAR  0,2683     BRL  0,9686     MYR  0,9234     RUB  0,0598     IDR  2,7082     INR  5,4653     KRW  0,3336     CNY  0,5674     XDR  5,2883     THB  0,1193     USD  3,8118     AUD  2,7122     HKD  0,4859     CAD  2,8519     NZD  2,5400     SGD  2,8091     EUR  4,2886     HUF  1,3369     CHF  3,7427     GBP  4,9522     UAH  0,1428     JPY  3,4077     CZK  0,1667     DKK  0,5744     ISK  3,1627     NOK  0,4474     SEK  0,4083     HRK  0,5777     RON  0,9012     BGN  2,1927     TRY  0,6535     ILS  1,0607     CLP  0,5737     PHP  0,0732     MXN  0,2018     ZAR  0,2683     BRL  0,9686     MYR  0,9234     RUB  0,0598     IDR  2,7082     INR  5,4653     KRW  0,3336     CNY  0,5674     XDR  5,2883     THB  0,1193     USD  3,8118     AUD  2,7122     HKD  0,4859     CAD  2,8519     NZD  2,5400     SGD  2,8091     EUR  4,2886     HUF  1,3369     CHF  3,7427     GBP  4,9522     UAH  0,1428     JPY  3,4077     CZK  0,1667     DKK  0,5744     ISK  3,1627     NOK  0,4474     SEK  0,4083     HRK  0,5777     RON  0,9012     BGN  2,1927     TRY  0,6535     ILS  1,0607     CLP  0,5737     PHP  0,0732     MXN  0,2018     ZAR  0,2683     BRL  0,9686     MYR  0,9234     RUB  0,0598     IDR  2,7082     INR  5,4653     KRW  0,3336     CNY  0,5674     XDR  5,2883     THB  0,1193     USD  3,8118     AUD  2,7122     HKD  0,4859     CAD  2,8519     NZD  2,5400     SGD  2,8091     EUR  4,2886     HUF  1,3369     CHF  3,7427     GBP  4,9522     UAH  0,1428     JPY  3,4077     CZK  0,1667     DKK  0,5744     ISK  3,1627     NOK  0,4474     SEK  0,4083     HRK  0,5777     RON  0,9012     BGN  2,1927     TRY  0,6535     ILS  1,0607     CLP  0,5737     PHP  0,0732     MXN  0,2018     ZAR  0,2683     BRL  0,9686     MYR  0,9234     RUB  0,0598     IDR  2,7082     INR  5,4653     KRW  0,3336     CNY  0,5674     XDR  5,2883     THB  0,1193     USD  3,8118     AUD  2,7122     HKD  0,4859     CAD  2,8519     NZD  2,5400     SGD  2,8091     EUR  4,2886     HUF  1,3369     CHF  3,7427     GBP  4,9522     UAH  0,1428     JPY  3,4077     CZK  0,1667     DKK  0,5744     ISK  3,1627     NOK  0,4474     SEK  0,4083     HRK  0,5777     RON  0,9012     BGN  2,1927     TRY  0,6535     ILS  1,0607     CLP  0,5737     PHP  0,0732     MXN  0,2018     ZAR  0,2683     BRL  0,9686     MYR  0,9234     RUB  0,0598     IDR  2,7082     INR  5,4653     KRW  0,3336     CNY  0,5674     XDR  5,2883     THB  0,1193     USD  3,8118     AUD  2,7122     HKD  0,4859     CAD  2,8519     NZD  2,5400     SGD  2,8091     EUR  4,2886     HUF  1,3369     CHF  3,7427     GBP  4,9522     UAH  0,1428     JPY  3,4077     CZK  0,1667     DKK  0,5744     ISK  3,1627     NOK  0,4474     SEK  0,4083     HRK  0,5777     RON  0,9012     BGN  2,1927     TRY  0,6535     ILS  1,0607     CLP  0,5737     PHP  0,0732     MXN  0,2018     ZAR  0,2683     BRL  0,9686     MYR  0,9234     RUB  0,0598     IDR  2,7082     INR  5,4653     KRW  0,3336     CNY  0,5674     XDR  5,2883     THB  0,1193     USD  3,8118     AUD  2,7122     HKD  0,4859     CAD  2,8519     NZD  2,5400     SGD  2,8091     EUR  4,2886     HUF  1,3369     CHF  3,7427     GBP  4,9522     UAH  0,1428     JPY  3,4077     CZK  0,1667     DKK  0,5744     ISK  3,1627     NOK  0,4474     SEK  0,4083     HRK  0,5777     RON  0,9012     BGN  2,1927     TRY  0,6535     ILS  1,0607     CLP  0,5737     PHP  0,0732     MXN  0,2018     ZAR  0,2683     BRL  0,9686     MYR  0,9234     RUB  0,0598     IDR  2,7082     INR  5,4653     KRW  0,3336     CNY  0,5674     XDR  5,2883     THB  0,1193     USD  3,8118     AUD  2,7122     HKD  0,4859     CAD  2,8519     NZD  2,5400     SGD  2,8091     EUR  4,2886     HUF  1,3369     CHF  3,7427     GBP  4,9522     UAH  0,1428     JPY  3,4077     CZK  0,1667     DKK  0,5744     ISK  3,1627     NOK  0,4474     SEK  0,4083     HRK  0,5777     RON  0,9012     BGN  2,1927     TRY  0,6535     ILS  1,0607     CLP  0,5737     PHP  0,0732     MXN  0,2018     ZAR  0,2683     BRL  0,9686     MYR  0,9234     RUB  0,0598     IDR  2,7082     INR  5,4653     KRW  0,3336     CNY  0,5674     XDR  5,2883     THB  0,1193     USD  3,8118     AUD  2,7122     HKD  0,4859     CAD  2,8519     NZD  2,5400     SGD  2,8091     EUR  4,2886     HUF  1,3369     CHF  3,7427     GBP  4,9522     UAH  0,1428     JPY  3,4077     CZK  0,1667     DKK  0,5744     ISK  3,1627     NOK  0,4474     SEK  0,4083     HRK  0,5777     RON  0,9012     BGN  2,1927     TRY  0,6535     ILS  1,0607     CLP  0,5737     PHP  0,0732     MXN  0,2018     ZAR  0,2683     BRL  0,9686     MYR  0,9234     RUB  0,0598     IDR  2,7082     INR  5,4653     KRW  0,3336     CNY  0,5674     XDR  5,2883     THB  0,1193     USD  3,8118     AUD  2,7122     HKD  0,4859     CAD  2,8519     NZD  2,5400     SGD  2,8091     EUR  4,2886     HUF  1,3369     CHF  3,7427     GBP  4,9522     UAH  0,1428     JPY  3,4077     CZK  0,1667     DKK  0,5744     ISK  3,1627     NOK  0,4474     SEK  0,4083     HRK  0,5777     RON  0,9012     BGN  2,1927     TRY  0,6535     ILS  1,0607     CLP  0,5737     PHP  0,0732     MXN  0,2018     ZAR  0,2683     BRL  0,9686     MYR  0,9234     RUB  0,0598     IDR  2,7082     INR  5,4653     KRW  0,3336     CNY  0,5674     XDR  5,2883     
Partner strategiczny ZMPDPartnerzy biznesowi

Należymy doZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD