ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

SEKCJA
SEKCJA
SEKCJASEKCJA

Europa - święta publiczne

SEKCJA

Święta publiczne w Europie w 2017 r.

Poniżej przekazujemy wykaz dni świątecznych w Europie i innych krajach w 2017 roku.
Dni świąteczne w krajach Europejskich - 2017 roku
SEKCJA
  
  
 
SEKCJA

Polska: ograniczenia ruchu - 2020

SEKCJA
  
SEKCJA

SEKCJA

Ograniczenia ruchu w Polsce 

 Dotyczy pojazdów    
Pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej  przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów 

 Obszar 
W całym kraju

 Zakaz    
W dzień poprzedzający święto państwowe wymienione poniżej (od punktu c do k) od godz. 18:00 do godz. 22:00; 

W święto państwowe wymienione poniżej od godz. 08:00 do godz. 22:00

W okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem roku szkolnego (od 26 czerwca do 30 sierpnia 2020 roku) :
 • od godz.18:00 do godz. 22:00 w piątek,
 • od godz.08:00 do godz.14:00 w sobotę,
 • od godz.08:00 do godz. 22:00 w niedzielę.

 Wyjątki 
 1. pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych RP, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
 2. pojazdy biorące udział w usuwaniu awarii;
 3. pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych;
 4. pojazdy ratunkowe wykorzystywane w przypadku klęsk żywiołowych;
 5. pojazdy uczestniczące w akcjach  humanitarnych;
 6. pojazdy pracujące na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymaniu;
 7. pojazdy przeznaczone do przewozu żywych zwierząt;
 8. pojazdy pracujące na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;
 9. pojazdy pracujące  na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;
 10. pojazdy przewożące sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;
 11. pojazdy używane do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacja tych imprez; 
 12. pojazdy używane do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 13. pojazdy używane do przewozu lekarstw i środków medycznych;
 14. pojazdy używane do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 15. pojazdy pracujące  w związku z niezbędnym  utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym;
 16. pojazdy przewożące materiały niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;
 17. pojazdy przewożące artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, określonych poniżej, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 18. pojazdy przeznaczone do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia;
 19. pojazdy przeznaczone do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych;
 20. pojazdy używane do przewozu towarów wyładowywanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji;
 21. pojazdy używane w transporcie kombinowanym;
 22. pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
 23. pojazdy powracające z zagranicy, w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski, 
 24. dla pojazdów, które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Polski,
 25. pojazdy dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych.

 UWAGA 
Wyjątki wymienione powyżej od 6 do 21 punku dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

 Artykuły szybko psujące się i środki spożywcze 
 1. Mięso i podroby jadalne.
 2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.
 3. Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.
 4. Jaja ptasie i masy jajeczne.
 5. Kwiaty cięte i doniczkowe oraz darń rolowana.
 6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone.
 7. Owoce świeże i mrożone.
 8. Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.
 9. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.
 10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
 11. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz  z warzyw i owoców.
 12. Cukry i wyroby cukiernicze.
 13. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.
 14. Napoje bezalkoholowe
 15. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.
 16. Buraki cukrowe.
 17. Ziemniaki.
 18. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.
 19. Podłoże uprawowe pieczarek.

 Święta państwowe 2020 
 • a) 1 stycznia    Nowy Rok
 • b) 6 stycznia    Święto Trzech Króli (nie ma w tym dniu ograniczeń w ruchu)
 • c) 12 kwietnia    Niedziela Wielkiej Nocy
 • d) 13 kwietnia    Poniedziałek Wielkiej Nocy
 • e) 1 maja    Święto Pracy
 • f) 3 maja    Święto Państwowe
 • g) 31 maja    Zielone Świątki
 • h) 11 czerwca    Boże Ciało 
 • i) 15 sierpnia    Wniebowzięcie
 • j) 1 listopada    Dzień Wszystkich Świętych
 • k) 11 listopada    Dzień Niepodległości
 • l) 25 grudnia    Boże Narodzenie
 • m) 26 grudnia    Drugi Dzień Bożego Narodzenia
  
  
 
SEKCJA

Polskie miasta: ograniczenia ruchu - 2020

SEKCJA
 
 
SEKCJA

SEKCJA

Warszawa

 Dotyczy pojazdów  
Pojazdy i zespoły pojazdów o  dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton, z wyłączeniem autobusów

 Obszar 
Warszawa

 Zakaz  
Codziennie w godzinach od 07:00 do 10:00 oraz od 16:00 do 20:00.

 Uwagi 
 • Zakaz nie dotyczy firm, które będą pracować na podstawie specjalnych zezwoleń (identyfikatorów C16) wydawanych każdej firmie indywidualnie w przypadkach uzasadnionych koniecznością zachowania procesów technologicznych.
 • Ruch tranzytowy niezwiązany z obsługą aglomeracji warszawskiej będzie odbywać się po sieci dróg objazdowych wyznaczonych drogami krajowymi nr 50 i 62 oraz drogą krajową nr 60
 • Ograniczenia w ruchu zrealizowane są przy wykorzystaniu znaków drogowych przewidzianych przepisami prawa
 • Na terenie Warszawy utrzymano istniejące strefy graniczenia ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5 t i 10 t, do których wjazd wymagać będzie odrębnych identyfikatorów.
 
 Przydatne Linki 
Mapa warszawy z ograniczeniami w ruchu samochodów ciężarowych
Identyfikatory C16 wydawane przez Zarząd Dróg Miejskich
Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 4013/2006 z dnia 31.10.2006 w sprawie ograniczenia ruchu tirów 
Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 4256/2010 z dnia 01.03.2010 zmieniające postanowienia poprzedniego zarządzenia
  
  
SEKCJA
  
 
SEKCJA

SEKCJA

Łódź

Od 17 października 2016 roku pojazdy powyżej 12 ton nie mają możliwości wjazdu do Łodzi, dopuszczone są tylko dojazdy docelowe. Znaki znajdują się w 15 lokalizacjach.

Komunikat Urzędu Miasta Łodzi
  
  
  
  
  
SEKCJA

SEKCJA

Lublin

1 stycznia 2017 r. na terenie Lublina wprowadzony został całodobowy zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton.

Wprowadzono możliwość wjazdu pojazdów o dmc powyżej 16 ton w przypadkach: 
 • realizacji zlecenia dla podmiotów zlokalizowanych na terenie miasta Lublin,
 • dojazdu do punktów obsługi technicznej i eksploatacyjnej oraz do Urzędu Celnego;
 • dla podmiotów posiadających siedzibę lub miejsce parkingowe na terenie miasta Lublin.

Uzyskania w takich przypadkach możliwości wjazdu następuje na podstawie dokumentów potwierdzających konieczność wjazdu i poruszania się na terenie Lublina lub zezwolenia C1 wydawanego przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie zgodnie z Regulaminem wydawania zezwoleń na wjazd w strefę ograniczeń w ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton na terenie miasta Lublin.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie 
  
 
  
  
  
SEKCJA

SEKCJA

Wrocław

Ograniczeniom ruchu podlegają pojazdy ciężarowe powyżej 9 t dmc.

Pojazdy ciężarowe o DMC > 12 ton mogą wjechać do strefy z ograniczeniami w godzinach:  4.00 - 6.00, 9.00 - 13.00 oraz 19.00 - 22.00,  wyznaczonymi korytarzami, zgodnie z obowiązującym oznakowaniem drogowym. 

 Wyjątki
Dopuszcza się możliwość całodobowego wjazdu pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 12 t dostarczających do szpitali oraz placówek opieki paliatywnej materiały i urządzenia niezbędne do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, a także oznakowanych  specjalistycznych pojazdów świadczących niektóre usługi komunalne. 

Przez całą dobę przez Wrocław mogą przejeżdżać tranzytem samochody ciężarowe (poniżej 18 ton dmc) drogami stanowiącymi granice strefy, zgodnie z oznakowaniem drogowym. 

Więcej  na stronie Wroclaw.pl  
  
SEKCJA

SEKCJA

Legnica

Od 6 lutego 2017 r. na terenie miasta obowiązuje całkowity zakaz tranzytowego wjazdu samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton.

Do miasta mogą wjeżdżać samochody o tym tonażu dowożące towary, pojazdy służb miejskich i należące do firm mających siedziby w Legnicy. Alternatywnymi drogami dla tranzytu będą: droga krajowa nr 3, autostrada A-4 i droga krajowa nr 36.
 
  
  
  
  
SEKCJA

SEKCJA

Ełk

Aktualnie realizowany jest projekt zamknięcia centrum miasta ze wszystkich stron dla pojazdów ciężarowych powyżej 14 t dmc. Znaki zakazu mają być ustawione na wszystkich drogach wylotowych. Ruch ciężkich pojazdów będzie się odbywał tylko miejską obwodnicą. Z zakazu zostaną wyłączone samochody zaopatrzenia oraz firm mających swoją siedzibę w Ełku.
  
  
  
  
  
SEKCJA

SEKCJA

Łomża

Zakaz przejazdu przez Łomżę samochodów ciężarowych o masie powyżej 10 ton obowiązuje w godzinach od 22:00 do 06:00. Zakaz ten nie dotyczy pojazdów poruszających się w ruchu lokalnym, czyli do Łomży i z Łomży oraz pojazdów zarejestrowanych na terenie powiatu łomżyńskiego, a jedynie pojazdów przejeżdżających przez Łomżę tranzytem.
  

  
  
  
SEKCJA

SEKCJA

Poznań

Obowiązuje zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych o dmc przekraczającej 16 ton w godzinach 7-9 oraz 14-18. Więcej na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

 Przydatne Linki 
Ograniczenia tonażu
  
  
  
  
  
SEKCJA

SEKCJA

Toruń

Obowiązuje czasowy zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 18 ton. Ograniczenia dotyczą godzin: 6:00-9:00 oraz 13:00-19:00.

Zakaz ten nie dotyczy autobusów oraz następujących pojazdów trwale oznakowanych: Policji, Wojska, Straży Pożarnej, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Drogowego, Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego, Pogotowia Ciepłowniczego, Pogotowia Energetycznego oraz służb miejskich podczas wykonywania czynności służbowych oraz innych podmiotów prowadzących działania w trybie niezwłocznym.
Zakaz ten nie dotyczy również pojazdów posiadających zezwolenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Zezwolenia wydawane są na podstawie wniosku złożonego w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. Wnioski mogą być składane osobiście, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Więcej na stronie Torun.pl

  
  
  
  
SEKCJA

SEKCJA

Gliwice 

Obowiązuje godzinowy zakaz wjazdu do miasta samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton w godzinach: 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 14:00 - 18:00.
Więcej na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach
  
  
  
  
  
SEKCJA

SEKCJA

Nowa Sól

Od 2012 r. obowiązuje nowa organizacja ruchu w Nowej Soli. Tranzyt samochodów ciężarowych powyżej 15 ton został zablokowany.

Strefa zakazu wjazdu obejmuje swym zasięgiem obszar zamknięty pomiędzy ulicami Staszica, Wojska Polskiego, Chrobrego, Al. Wolności, Wrocławska, Przyszłości i Sienkiewicza. Dopuszczony wjazd w obszar strefy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton świadczących usługi komunalne.  
 
  
  
  
  
SEKCJA

SEKCJA

Płock

Na wybranych ulicach Płocka obowiązują ograniczenia dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne oraz dla pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 16 ton. Wjazd jest możliwy wyłącznie w oparciu o zezwolenie i identyfikator. Szczegóły dostępne na stronie Zarządu Dróg w Płocku   
  
 Przydatne Linki 
Projekt stop TIRom
  
  
  
  
  
SEKCJA

SEKCJA

Sopot

Obowiązuje zakaz wjazdu do Sopotu dla samochodów ciężarowych o dmc powyżej 24 ton. 

W przypadku konieczności wjazdu na teren Sopotu samochodu o masie całkowitej powyżej 24 ton, należy wystąpić o zezwolenie Zarządu Dróg i Zieleni Sopotu. Więcej na stronie Zarządu Dróg i Zieleni Sopot 


  
 
 


Partner strategiczny ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD