ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

SEKCJA
SEKCJA
SEKCJASEKCJA

Europa: ograniczenia ruchu - 2022

SEKCJA

Bezpłatny e-book dostępny tylko dla członków ZMPD po uprzednim zalogowaniu się w serwisie

Ograniczenia ruchu drogowego obowiązujące na obszarze Europyw 2022 roku.

e-book w formacie PDF
   
SEKCJA
SEKCJA
  
  
 
SEKCJA

Polska: ograniczenia ruchu - 2022

SEKCJA
  
SEKCJA

SEKCJA

Ograniczenia ruchu w Polsce 

 Dotyczy pojazdów    
Pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej  przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów

 Obszar 
W całym kraju

 Zakaz    
W dzień poprzedzający święto państwowe wymienione poniżej (od punktu c do k) od godz. 18:00 do godz. 22:00;

W święto państwowe wymienione poniżej od godz. 08:00 do godz. 22:00

W okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem roku szkolnego (od 24 czerwca do 26 sierpnia 2022 roku):
 • od godz.18:00 do godz. 22:00 w piątek,
 • od godz.08:00 do godz.14:00 w sobotę,
 • od godz.08:00 do godz. 22:00 w niedzielę.

 Wyjątki 
 1. pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych RP, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
 2. pojazdy biorące udział w usuwaniu awarii;
 3. pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych;
 4. pojazdy ratunkowe wykorzystywane w przypadku klęsk żywiołowych;
 5. pojazdy uczestniczące w akcjach  humanitarnych;
 6. pojazdy pracujące na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymaniu;
 7. pojazdy przeznaczone do przewozu żywych zwierząt;
 8. pojazdy pracujące na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;
 9. pojazdy pracujące  na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;
 10. pojazdy przewożące sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;
 11. pojazdy używane do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacja tych imprez; 
 12. pojazdy używane do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 13. pojazdy używane do przewozu lekarstw i środków medycznych;
 14. pojazdy używane do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 15. pojazdy pracujące  w związku z niezbędnym  utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym;
 16. pojazdy przewożące materiały niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;
 17. pojazdy przewożące artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, określonych poniżej, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 18. pojazdy przeznaczone do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia;
 19. pojazdy przeznaczone do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych;
 20. pojazdy używane do przewozu towarów wyładowywanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji;
 21. pojazdy używane w transporcie kombinowanym;
 22. pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
 23. pojazdy powracające z zagranicy, w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski, 
 24. dla pojazdów, które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Polski,
 25. pojazdy dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych.

 UWAGA 
Wyjątki wymienione powyżej od 6 do 21 punku dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

 Artykuły szybko psujące się i środki spożywcze 
 1. Mięso i podroby jadalne.
 2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.
 3. Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.
 4. Jaja ptasie i masy jajeczne.
 5. Kwiaty cięte i doniczkowe oraz darń rolowana.
 6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone.
 7. Owoce świeże i mrożone.
 8. Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.
 9. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.
 10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
 11. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz  z warzyw i owoców.
 12. Cukry i wyroby cukiernicze.
 13. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.
 14. Napoje bezalkoholowe
 15. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.
 16. Buraki cukrowe.
 17. Ziemniaki.
 18. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.
 19. Podłoże uprawowe pieczarek.

 Święta państwowe 2022 
 • a. 1 stycznia        Nowy Rok
 • b. 6 stycznia        Święto Trzech Króli (nie ma w tym dniu ograniczeń w ruchu)
 • c. 17 kwietnia        Niedziela Wielkiej Nocy
 • d. 18 kwietnia        Poniedziałek Wielkiej Nocy
 • e. 1 maja        Święto Pracy
 • f. 3 maja        Święto Państwowe
 • g. 5 czerwca        Zielone Świątki
 • h. 16 czerwca        Boże Ciało 
 • i. 15 sierpnia        Wniebowzięcie*
 • j. 1 listopada        Dzień Wszystkich Świętych
 • k. 11 listopada        Dzień Niepodległości
 • l. 25 grudnia        Boże Narodzenie
 • m. 26 grudnia        Drugi Dzień Bożego Narodzenia

 
  
 
SEKCJA

Polskie miasta: ograniczenia ruchu - 2021

SEKCJA
 
 
SEKCJA

SEKCJA

Warszawa

 Dotyczy pojazdów  
Pojazdy i zespoły pojazdów o  dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton, z wyłączeniem autobusów

 Obszar 
Warszawa

 Zakaz  
Codziennie w godzinach od 07:00 do 10:00 oraz od 16:00 do 20:00.

 Uwagi 
 • Zakaz powyższy nie będzie dotyczyć firm, które będą pracować na podstawie specjalnych zezwoleń, (identyfikatorów C16) wydawanych każdej firmie indywidualnie w przypadkach uzasadnionych koniecznością zachowania procesów technologicznych.
 • Ruch tranzytowy niezwiązany z obsługą aglomeracji warszawskiej będzie odbywać się będzie po sieci dróg objazdowych wyznaczonych drogami krajowymi nr 50 i 62 oraz drogą krajową nr 60
 • Ograniczenia w ruchu zrealizowane zostaną przy wykorzystaniu znaków drogowych przewidzianych przepisami prawa
 • Na terenie Warszawy nadal utrzymane zostaną istniejące strefy graniczenia ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5 t i 10 t, do których wjazd wymagać będzie odrębnych identyfikatorów.
 
 Przydatne Linki 
Mapa warszawy z ograniczeniami w ruchu samochodów ciężarowych
Identyfikatory C16 wydawane przez Zarząd Dróg Miejskich
Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 4013/2006 z dnia 31.10.2006 w sprawie ograniczenia ruchu tirów 
Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 4256/2010 z dnia 01.03.2010 zmieniające postanowienia poprzedniego zarządzenia
  
  
SEKCJA
  
 
SEKCJA

SEKCJA

Łódź

Od 17 października 2016 roku pojazdy powyżej 12 ton nie mają możliwości wjazdu do Łodzi, a dopuszczone zostaną tylko dojazdy docelowe. Znaki znajdują się w 15 lokalizacjach. 

Komunikat Urzędu Miasta Łodzi
  
  
  
  
  
SEKCJA

SEKCJA

Lublin

Od 1 stycznia 2017 r. na terenie Lublina wprowadzony został całodobowy zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton. Możliwe jest wyrobienie zezwolenia w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie 
  
 
  
  
  
SEKCJA

SEKCJA

Wrocław

Pojazdy powyżej 18 ton mogą wjeżdżać do centrum poza porą szczytów komunikacyjnych.

Przedziały czasowe zezwalające na wjazd samochodów ciężarowych powyżej 18 ton DMC (4.00-6.00, 9.00-11.00, 20.00-22.00)

Tranzyt powinien odbywać się Autostradową Obwodnicą Wrocławia.

W przypadku docelowego miejsca podróży zlokalizowanego w obrębie strefy 18 ton, Wydział Inżynierii Miejskiej wydaje zezwolenia na niestosowanie się do znaków B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 t) zlokalizowanych w ciągu: al. Brucknera, ul. Średzkiej, ul. Żmigrodzkiej, al. Karkonoskiej, ul. Opolskiej.

Wniosek o wydanie zezwolenia dostępny jest na stronach internetowych: www.wroclaw.pl oraz www.zdium.wroc.pl.

 
 
 
SEKCJA

SEKCJA

Ełk

Aktualnie realizowany jest projekt zamknięcia centrum miasta ze wszystkich stron dla pojazdów ciężarowych powyżej 14 t dmc. Znaki zakazu mają być ustawione na wszystkich drogach wylotowych. Ruch ciężkich pojazdów będzie się odbywał tylko miejską obwodnicą. Z zakazu  zostaną wyłączone samochody zaopatrzenia oraz firm mających swoją siedzibę w Ełku.
  
  
  
  
  
SEKCJA

SEKCJA

Łomża

Zakaz przejazdu przez Łomżę samochodów ciężarowych o masie powyżej 10 ton obowiązuje w godzinach od 22:00 do 06:00. Zakaz ten nie dotyczy pojazdów poruszających się w ruchu lokalnym, czyli do Łomży i z Łomży oraz pojazdów zarejestrowanych na terenie Powiatu Łomżyńskiego, a jedynie pojazdów przejeżdżających przez miasto tranzytem.


  

 
SEKCJA

SEKCJA

Poznań

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych o dmc przekraczającej 16 ton w godzinach 7-9 oraz 14-18. Więcej informacji na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

 Przydatne Linki 
Ograniczenia tonażu
  
  
  
  
  
SEKCJA

SEKCJA

Toruń

W Toruniu obowiązuje czasowy zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 18 ton. Ograniczenia dotyczą godzin: 6:00-9:00 oraz 13:00-19:00.

Zakaz ten nie dotyczy autobusów oraz następujących pojazdów trwale oznakowanych: Policji, Wojska, Straży Pożarnej, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Drogowego, Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego, Pogotowia Ciepłowniczego, Pogotowia Energetycznego oraz służb miejskich podczas wykonywania czynności służbowych oraz innych podmiotów prowadzących działania w trybie niezwłocznym.

Zakaz ten nie dotyczy również pojazdów posiadających zezwolenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu

Więcej na stronie Torun.pl

  
  
  
  
SEKCJA

SEKCJA

Gliwice 

Od 10 kwietnia 2012 roku w Gliwicach obowiązują ograniczenia ruchu dla ciężarówek powyżej 12 ton. Pojazdy ciężarowe nie mogą wjeżdżać do miasta w godzinach od 00:00 do 04:00, od 06:00 do 10:00 oraz od 14:00 do 18:00. 

Więcej na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach
  
  
  
  
  
SEKCJA

SEKCJA

Nowa Sól

Od 7 maja 2012 roku obowiązuje nowa organizacja ruchu w mieście Nowa Sól. Tranzyt samochodów ciężarowych powyżej 15 ton jest zablokowany. Na wjazdach do strefy ustawione są znaki B5 informujące o zakazie.
 
  
  
  
  
SEKCJA

SEKCJA

Płock

W połowie stycznia urząd miasta opublikuje schemat "Stop tirom" - plan miasta z wszelkimi obostrzeniami dotyczącymi ruchu ciężarówek. A także regulamin przyznawania specjalnych pozwoleń na wjazd ciężkim samochodem do centrum Płocka. Będą one wydawane od marca.
  
 Przydatne Linki 
Projekt stop TIRom
  
  
  
  
  
SEKCJA

SEKCJA

Sopot

Od 1 grudnia 2012 roku  obowiązuje zakaz wjazdu do Sopotu dla samochodów ciężarowych o dmc powyżej 24 ton. Znaki informujące o tym zakazie pojawią się na Al. Niepodległości. W przypadku konieczności wjazdu na teren Sopotu samochodu o masie powyżej 24 ton, będzie to wymagało uzyskania specjalnej zgody Zarządu Dróg i Zieleni Sopotu.

Więcej na stronie Zarządu Dróg i Zieleni Sopot 


  
 
 
SEKCJA

SEKCJA

Suwałki

Od 7 sierpnia 2012 roku obowiązują ograniczenia ruchu  na terenie miasta Suwałki pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 14 ton i 18 ton z wyłączeniem autobusów. Każdy pojazd dostawczy ważący więcej niż 14 i 18 ton musi posiadać specjalne pozwolenie na przejazd, które wydawane jest bezpłatnie przez Zarząd Dróg Zieleni w Suwałkach.
 


Partner strategiczny ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD