ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

SEKCJA
Ograniczenia ruchu w Polsce - 2017

SEKCJA

Dotyczy pojazdów    

Pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej  przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów

 

Obszar 

W całym kraju

 

Zakaz    

W dzień poprzedzający święto państwowe wymienione poniżej (od punktu c do k) od godz. 18:00 do godz. 22:00;

 

W święto państwowe wymienione poniżej od godz. 08:00 do godz. 22:00

 

W okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem roku szkolnego (od 30 czerwca do 27 sierpnia 2016 roku) :

od godz.18:00 do godz. 22:00 w piątek,

od godz.08:00 do godz.14:00 w sobotę,

od godz.08:00 do godz. 22:00 w niedzielę. 

 

Wyjątki:

 

1. pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych RP, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;

2. pojazdy biorące udział w usuwaniu awarii;

3. pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych;

4. pojazdy ratunkowe wykorzystywane w przypadku klęsk żywiołowych;

5. pojazdy uczestniczące w akcjach  humanitarnych;

6. pojazdy pracujące na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymaniu;

7. pojazdy przeznaczone do przewozu żywych zwierząt;

8. pojazdy pracujące na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;

9. pojazdy pracujące  na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;

10. pojazdy przewożące sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;

11. pojazdy używane do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacja tych imprez;

12. pojazdy używane do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;

13. pojazdy używane do przewozu lekarstw i środków medycznych;

14. pojazdy używane do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;

15. pojazdy pracujące  w związku z niezbędnym  utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym;

16. pojazdy przewożące materiały niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;

17. pojazdy przewożące artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, określonych poniżej, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;

18. pojazdy przeznaczone do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia;

19. pojazdy przeznaczone do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych;

20. pojazdy używane do przewozu towarów wyładowywanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji;

21. pojazdy używane w transporcie kombinowanym;

22. pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;

23. pojazdy powracające z zagranicy, w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski,

24. dla pojazdów, które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Polski,

25. pojazdy dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych.

 

UWAGA

Wyjątki wymienione powyżej od 6 do 21 punku dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

 

Artykuły szybko psujące się i środki spożywcze:

 

1. Mięso i podroby jadalne.

2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.

3. Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.

4. Jaja ptasie i masy jajeczne.

5. Kwiaty cięte i doniczkowe oraz darń rolowana.

6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone.

7. Owoce świeże i mrożone.

8. Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.

9. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.

10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.

11. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz  z warzyw i owoców.

12. Cukry i wyroby cukiernicze.

13. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.

14. Napoje bezalkoholowe

15. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.

16. Buraki cukrowe.

17. Ziemniaki.

18. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.

19. Podłoże uprawowe pieczarek.

 

Święta państwowe 2016

 

a. 1 stycznia       Nowy Rok
b. 6 stycznia       Święto Trzech Króli (nie ma w tym dniu ograniczeń w ruchu)
c. 27 marca        Niedziela Wielkiej Nocy
d. 28 marca        Poniedziałek Wielkiej Nocy
e. 1 maja            Święto Pracy
f. 3 maja            Święto Państwowe
g. 15 maja          Zielone Świątki
h. 26 maja          Boże Ciało
i. 15 sierpnia       Wniebowzięcie
j. 1 listopada       Dzień Wszystkich Świętych
k. 11 listopada    Dzień Niepodległości
l. 25 grudnia       Boże Narodzenie
m. 26 grudnia     Drugi Dzień Bożego Narodzenia

 

# Tagi użyte w informacji:
Polskaograniczenia ruchutransport kombinowanystraż granicznaautobus


Partner strategiczny ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD