ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychGala Jubileuszowa


ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt

  MENU BRANŻA  


  PL - WYBRANE MIASTA  

Ograniczenia ruchu w niektórych miastach Polski

Warszawa

Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 4013/2006 z dnia 31.10.2006 w sprawie ograniczenia ruchu tirów

Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 4256/2010 z dnia 01.03.2010 zmieniające postanowienia poprzedniego zarządzenia

Dotyczy pojazdów 
Pojazdy i zespoły pojazdów o  dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton, z wyłączeniem autobusów

Obszar 
Warszawa

Zakaz 
Codziennie w godzinach od 07:00 do 10:00 oraz od 16:00 do 20:00.

Uwagi
- Zakaz nie dotyczy firm, które będą pracować na podstawie specjalnych zezwoleń (identyfikatorów C16) wydawanych każdej firmie indywidualnie w przypadkach uzasadnionych koniecznością zachowania procesów technologicznych.
- Ruch tranzytowy niezwiązany z obsługą aglomeracji warszawskiej będzie odbywać się po sieci dróg objazdowych wyznaczonych drogami krajowymi nr 50 i 62 oraz drogą krajową nr 60
- Ograniczenia w ruchu zrealizowane są przy wykorzystaniu znaków drogowych przewidzianych przepisami prawa
- Na terenie Warszawy utrzymano istniejące strefy graniczenia ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5 t i 10 t, do których wjazd wymagać będzie odrębnych identyfikatorów.

Identyfikatory C16 wydawane są przez Zarząd Dróg Miejskich. Więcej informacji na stronie ZDM


Łódź

Od 17 października 2016 roku pojazdy powyżej 12 ton nie mają możliwości wjazdu do Łodzi, dopuszczone są tylko dojazdy docelowe. Znaki znajdują się w 15 lokalizacjach.

Komunikat Urzędu Miasta Łodzi


Lublin

1 stycznia 2017 r. na terenie Lublina wprowadzony został całodobowy zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton, realizujące zlecenia docelowe na terenie miasta Lublin, są uprawnione do wjazdu poza znaki zakazu wyłącznie na podstawie zezwoleń wydawanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie


Wrocław

Ograniczeniom ruchu podlegają pojazdy ciężarowe powyżej 9 t dmc.

Pojazdy ciężarowe o DMC > 12 ton mogą wjechać do strefy z ograniczeniami w godzinach:  4.00 - 6.00, 9.00 - 13.00 oraz 19.00 - 22.00,  wyznaczonymi korytarzami, zgodnie z obowiązującym oznakowaniem drogowym.

Wyjątki: Dopuszcza się możliwość całodobowego wjazdu pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 12 t dostarczających do szpitali oraz placówek opieki paliatywnej materiały i urządzenia niezbędne do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, a także oznakowanych  specjalistycznych pojazdów świadczących niektóre usługi komunalne.
Przez całą dobę przez Wrocław mogą przejeżdżać tranzytem samochody ciężarowe (poniżej 18 ton dmc) drogami stanowiącymi granice strefy, zgodnie z oznakowaniem drogowym.

Więcej  na stronie Wroclaw.pl


Legnica

Od 6 lutego 2017 r. na terenie miasta obowiązuje całkowity zakaz tranzytowego wjazdu samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton.

Do miasta mogą wjeżdżać samochody o tym tonażu dowożące towary, pojazdy służb miejskich i należące do firm mających siedziby w Legnicy. Alternatywnymi drogami dla tranzytu będą: droga krajowa nr 3, autostrada A-4 i droga krajowa nr 36.


Ełk

Aktualnie realizowany jest projekt zamknięcia centrum miasta ze wszystkich stron dla pojazdów ciężarowych powyżej 14 t dmc. Znaki zakazu mają być ustawione na wszystkich drogach wylotowych. Ruch ciężkich pojazdów będzie się odbywał tylko miejską obwodnicą. Z zakazu  zostaną wyłączone samochody zaopatrzenia oraz firm mających swoją siedzibę w Ełku.


Łomża

Zakaz przejazdu przez Łomżę samochodów ciężarowych o masie powyżej 10 ton obowiązuje w godzinach od 22:00 do 06:00. Zakaz ten nie dotyczy pojazdów poruszających się w ruchu lokalnym, czyli do Łomży i z Łomży oraz pojazdów zarejestrowanych na terenie powiatu łomżyńskiego, a jedynie pojazdów przejeżdżających przez Łomżę tranzytem.


Poznań

Obowiązuje zakaz wjazdu dla samochodów ciężarówych o dmc przekraczającej 16 ton w godzinach 7-9 oraz 14-18. Więcej na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu


Toruń

Obowiązuje czasowy zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 18 ton. Ograniczenia dotyczą godzin: 6:00-9:00 oraz 13:00-19:00.

Zakaz ten nie dotyczy autobusów oraz następujących pojazdów trwale oznakowanych: Policji, Wojska, Straży Pożarnej, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Drogowego, Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego, Pogotowia Ciepłowniczego, Pogotowia Energetycznego oraz służb miejskich podczas wykonywania czynności służbowych oraz innych podmiotów prowadzących działania w trybie niezwłocznym.
Zakaz ten nie dotyczy również pojazdów posiadających zezwolenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Zezwolenia wydawane są na podstawie wniosku złożonego w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. Wnioski mogą być składane osobiście, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Więcej na stronie Torun.pl


Gliwice

Obowiązuje godzinowy zakaz wjazdu do miasta samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton w godzinach: 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 14:00 - 18:00.

Więcej na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach


Nowa Sól

Od 2012 r. obowiązuje nowa organizacja ruchu w Nowej Soli. Tranzyt samochodów ciężarowych powyżej 15 ton, został zablokowany.

Strefa zakazu wjazdu obejmuje swym zasięgiem obszar zamknięty pomiędzy ulicami Staszica, Wojska Polskiego, Chrobrego, Al. Wolności, Wrocławska, Przyszłości i Sienkiewicza. Dopuszczony wjazd w obszar strefy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton świadczących usługi komunalne.


Płock

Na wybranych ulicach Płocka obowiązują ograniczenia dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne oraz dla pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 16 ton. Wjazd jest możliwy wyłącznie w oparciu o zezwolenie i identyfikator. Szczegóły dostępne na stronie Zarządu Dróg w Płocku

W połowie stycznia 2017 r. urząd miasta opublikuje plan miasta z obostrzeniami dotyczącymi ruchu ciężarówek. A także regulamin przyznawania specjalnych pozwoleń na wjazd ciężkim samochodem do centrum Płocka. Będą one wydawane od marca.


Suwałki

Obowiązują ograniczenia dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 14 ton i 18 ton z wyłączeniem autobusów. Każdy pojazd dostawczy ważący więcej niż 14 i 18 ton musi posiadać specjalne pozwolenie na przejazd. Po takie zezwolenie należy zgłosić się do Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, jest ono bezpłatne.

Mapka z ograniczeniami ruchu dla samochodów ciężarowych

Źródło: Urząd Miejski w Suwałkach

Od 10 stycznia 2017 r. na suwalskim odcinku drogi krajowej numer osiem (na ulicach Utrata, Podhorskiego i Pułaskiego) obowiązuje zakaz wyprzedzania dla ciężarówek.


Sopot

Od 1 grudnia 2012 r. obowiązuje zakaz wjazdu do Sopotu dla samochodów ciężarowych o dmc powyżej 24 ton. Znaki informujące o tym zakazie pojawią się na Al. Niepodległości.

W przypadku konieczności wjazdu na teren Sopotu samochodu o masie całkowitej powyżej 24 ton, będzie to wymagało uzyskania specjalnej zgody Zarządu Dróg i Zieleni Sopotu. Więcej na stronie Zarządu Dróg i Zieleni Sopot

Źródło: Oficjalny serwis miejski Sopotu

   « powrót
facebook.com/ZMPDwPolsce
youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
Opłaty na Węgrzech z ZMPD
 
 


Regulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 5591331    Partner - giełda transportowa TimoCom