ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychPrzedstawicielstwo w Brukseli


ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt

  MENU BRANŻA  


  Niemcy: stawka minimalna  

Pismo z KE dotyczące niemieckiej płacy minimalnej

15 czerwca otrzymaliśmy pismo z Komisji Europejskiej od komisarz Violety Bulc skierowane do prezesa Jana Buczka, dotyczące niemieckiej płacy minimalnej.

***

Pan Jan Buczek
Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
Poland

Dziękuję za pismo z 29 kwietnia 2016 r. skierowane do Pana Jean-Claude Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej, który poprosił mnie, aby odpowiedzieć na Pana wątpliwości, co do stosowania w transporcie drogowym francuskiego ustawodawstwa w sprawie płacy minimalnej (Loi Macron) oraz niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG).

W odniesieniu do prawa francuskiego w sprawie stosowania płacy minimalnej w transporcie drogowym, które wejdzie w życie z dniem 1 lipca, pragnę poinformować, że poleciłam moim służbom, aby dokładnie zbadały tę sprawę.

Już w lipcu 2015 roku Komisja zażądała wyjaśnień od władz francuskich w odniesieniu do zakresu stosowania i egzekwowania wymogów ich krajowych przepisów w odniesieniu do sektora transportu drogowego. Po uzyskaniu odpowiedzi od władz francuskich, Komisja przesłała drugi wniosek o udzielenie informacji, a odpowiedź na to była przekazana w dniu 25 lutego 2016 r.

Moje służby starannie analizują te odpowiedzi, a także zarządzenie wykonawcze przyjęte przez rząd francuski w dniu 7 kwietnia 2016 roku. Obciążenie administracyjne odnoszące się do wymogów zgłoszenia i kontroli, nałożone na operatorów zagranicznych, stanowi jeden z analizowanych aspektów tej analizy. Ponieważ ocena, która włącza kilka służb Komisji, nadal jest w toku, nie jest możliwe dla mnie, aby wskazać na tym etapie, jakie będzie stanowisko Komisji w tej sprawie.

Jeśli chodzi o temat naruszenia przepisów w sprawie stosowania niemieckiej ustawy o płacy minimalnej w sektorze transportowym pragnę poinformować, że Komisja była również aktywna w prowadzeniu sprawy. Władze niemieckie wyraziły gotowość do rozmów z Komisją w celu osiągnięcia polubownego rozwiązania. Komisja dokonuje obecnie ponownej oceny poszczególnych aspektów akt sprawy i wkrótce podejmie decyzję w sprawie dalszych działań w sprawie i dołoży wszelkich starań, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie, które będzie równoważyć prawa ochrony socjalnej pracowników oraz swobodę świadczenia usług tak, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE.

Zapewne Panu wiadomo. że propozycja Komisji z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie przeglądu dyrektywy o delegowaniu pracowników uwydatnia, że stosowanie tej dyrektywy w odniesieniu do międzynarodowego transportu drogowego wywołuje szczególne kwestie prawne i praktyczne trudności, które powinny zostać zawarte we właściwych przepisach branżowych.

W związku z tym Komisja zamierza rozwiązać kwestię delegowania pracowników w zakresie międzynarodowego transportu drogowego w ramach trwającego przeglądu przepisów dotyczących transportu drogowego.


Z poważaniem
Violeta Bulc

***

Poniżej zamieszczamy pismo w formacie PDF (w j. angielskim).


 Pobierz
Pismo od komisarz Violety Bulc
     
   « powrót

facebook.com/ZMPDwPolsce
youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
Opłaty na Węgrzech z ZMPD
 
 


Regulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 6056315    Partner - giełda transportowa TimoCom