ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychPrzedstawicielstwo w Brukseli


ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt

  MENU BRANŻA  


  Francja i Belgia: kary za nocleg w kabinie  

Działania ZMPD w Brukseli

3 wrześnie odbyło się coroczne posiedzenie Komisji Socjalnej IRU (CAS), poświęcone bieżącym problemom społecznym w transporcie drogowym. Jednym z omawianych tematów były kwestie wprowadzenia przez Belgię i Francję nowych przepisów i sankcji w zakresie zakazu odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu.

W przeddzień posiedzenia z inicjatywy ZMPD odbyło się spotkanie w tej sprawie z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń z Czech, Węgier, Słowacji, Rumunii i Bułgarii. Wszyscy uczestnicy jednogłośnie wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec przyjętych przez Belgię i Francję rozwiązań. Uzgodniono, że konieczne jest podjęcie wspólnych, skoordynowanych działań, zarówno na szczeblu krajowym, jak i na forum instytucji unijnych. Dotychczas działania takie inicjowane były jedynie przez ZMPD i stowarzyszenie bułgarskie i rumuńskie. Zdecydowano, że stosowne pisma i noty zostaną przygotowane i przekazane właściwym organom. Jednocześnie przyjęto, że wspólne, uzgodnione stanowisko będzie reprezentowane przez wszystkich uczestników spotkania na kolejnych posiedzeniach poświęconych tym problemom.

Przedstawiciele ZMPD spotkali się również z attaché ds. transportu drogowego przy stałym Przedstawicielstwie RP przy UE z panią Justyną Bartnicką, która poinformowała o dotychczas podjętych działaniach w tej sprawie przez polski rząd. Zapowiedziała zainicjowanie dyskusji w tym zakresie na najbliższym spotkaniu Rady UE 11 września br. O rezultatach tych działań ZMPD zostanie poinformowane.

Delegacja ZMPD tego samego dnia spotkała się także z Bogusławem Liberadzkim – posłem Parlamentu Europejskiego, który wyraził gotowość współpracy i podjęcia tego tematu na forum Parlamentu.

Na posiedzeniu Komisji Socjalnej IRU (CAS) strona polska w swoim wystąpieniu wyraziła sprzeciw wobec tak restrykcyjnych kar, skierowanych głównie przeciw firmom i kierowcom z krajów peryferyjnych Unii Europejskiej, wykonujących przewozy długodystansowe. Zwróciła uwagę na nieadekwatność kar wobec przewinienia, co jest niezgodne z zapisem art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 561/06 oraz braku jakichkolwiek francuskich wytycznych w zakresie stosowania i egzekwowania tych przepisów. Wskazała na brak właściwej infrastruktury (parkingi strzeżone z hotelami), która jest konieczna, aby kierowcy mogli spełnić wymogi legislacji francuskiej, bez jednoczesnego narażenia ładunku na uszkodzenie czy zniszczenie  (np. towary łatwo psujące się i niebezpieczne).

Strona polska podkreśliła, że przepisy francuskie i belgijskie uderzają przede wszystkim w firmy zagraniczne i stanowią narzędzie walki z konkurencją. Stoją w sprzeczności z zasadami jednolitego, wolnego rynku europejskiego i pod hasłem walki z dumpingiem socjalnym wprowadzają typowy narodowy protekcjonizm.

Delegacja polska potępiła działania Belgii i Francji. Uczestnicy spotkania Komisji CAS, łącznie z przedstawicielami stowarzyszeń z Francji i Belgii, poparli wystąpienie ZMPD.

IRU poinformowało, że obecnie trwa wszczęte wobec Francji postępowanie wyjaśniające. Dalsze działania IRU będą uzależnione od odpowiedzi strony francuskiej i ewentualnych decyzji Komisji Europejskiej w tym zakresie. Jednocześnie, wobec braku wytycznych praktycznego stosowania przepisów przez stronę francuską, dalsze ewentualne działanie IRU, w tym już rozważana skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie polegają głównie na monitorowaniu sytuacji.

O wszystkich działaniach w tej sprawie i ich wynikach będziemy na bieżąco informować na naszej stronie.

***

Z inicjatywy ZMPD poseł PE Janusz Zemke skierował 4 września do Komisji Europejskiej oraz przewodniczącego Rady Europejskiej wystąpienia w sprawie restrykcyjnych przepisów przyjętych we Francji i w Belgii.
Obydwa wystąpienia załączamy na dole tego bloku informacji.


 Pobierz
Wystąpienie posła PE Janusza Zemke skierowane do Komisji Europejskiej

 Pobierz
Wystąpienie posła PE Janusza Zemke skierowane do przewodniczącego Rady Europy
     
   « powrót

facebook.com/ZMPDwPolsce
youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
Opłaty na Węgrzech z ZMPD
 
 


Regulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 6111457    Partner - giełda transportowa TimoCom